Privacyverklaring

 • 1. Inleiding

  Welkom bij de petitie Betrouwbaar Voedsel, een initiatief van Eerlijk Eten, gevestigd in Nederland, toegewijd aan het bevorderen van transparantie en kwaliteit binnen de voedselindustrie. Deze privacyverklaring is opgesteld om u in detail te informeren over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en beschermen wanneer u onze petitie ondertekent via onze website, https://betrouwbaarvoedsel.nl. Uw privacy is voor ons van het grootste belang, en we zetten ons in om deze te beschermen conform de geldende wetgeving.
 • 2. Verzameling van Persoonsgegevens

  Bij het ondertekenen van onze petitie vragen wij u om uw e-mailadres. Dit dient meerdere doeleinden:

  Om uw identiteit te verifiëren en fraude te voorkomen.

  Om u te voorzien van updates over de voortgang en resultaten van de petitie

  Om onze betrokkenheid bij deze en toekomstige initiatieven te vergroten.

 • 3. Gebruik van Persoonsgegevens voor Commerciële Doeleinden

  In lijn met onze missie om een betere voedselindustrie te bevorderen, willen we de gelegenheid hebben om met u te communiceren over relevante producten, diensten en aanbiedingen van Eerlijk Eten die voor u van belang kunnen zijn. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  Informatie over onze producten en diensten.

  Uitnodigingen voor evenementen of campagnes.

  Speciale aanbiedingen of promoties.

  Uw toestemming voor deze communicatie wordt op prijs gesteld en stelt ons in staat een gemeenschap op te bouwen van gelijkgestemden die streven naar verbetering binnen de voedselindustrie.

 • 4. Toestemming

  Door uw e-mailadres te verstrekken, erkent u en stemt u ermee in dat uw gegevens worden gebruikt voor zowel informatieve communicatie met betrekking tot de petitie als voor commerciële berichten van Eerlijk Eten. Uw toestemming is vrijwillig en kan op elk moment worden ingetrokken door contact met ons op te nemen of door gebruik te maken van de afmeldingslink in onze e-mails.
 • 5. Delen en Overdracht van Persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Wij zullen deze niet verkopen, verhuren of anderszins delen met derde partijen voor hun marketingdoeleinden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. In sommige gevallen kunnen gegevens echter worden gedeeld met:

  Betrouwbare dienstverleners die namens ons opereren, onder strikte vertrouwelijkheidsvoorwaarden.

  Wettelijke autoriteiten, indien dit vereist is door de wet of noodzakelijk is voor de bescherming van onze rechten.

 • 6. Uw Rechten

  Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, waaronder het recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, en bezwaar tegen de verwerking. Om een van deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de hieronder vermelde gegevens.
 • 7. Beveiliging

  Wij nemen de beveiliging van uw gegevens zeer serieus en hebben passende fysieke, technische en administratieve maatregelen geïmplementeerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.
 • 8. Wijzigingen in deze Privacyverklaring

  Deze privacyverklaring kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in onze praktijken of de toepasselijke wetgeving te weerspiegelen. We moedigen u aan om deze verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe wij uw informatie beschermen.
 • 9. Contactgegevens

  Voor vragen, opmerkingen of het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen met Eerlijk Eten via: [email protected]